แผนการสอนสำหรับครู

พิมพ์

แผนการสอนตามกลุ่มสาระ แยกเป็นระดับชั้น 

คุณครูสามารถโหลดแผนการสอนไปปรับเป็นของตัวเองได้เลยนะครับ