แผนการสอนสำหรับครู

แผนการสอนตามกลุ่มสาระ แยกเป็นระดับชั้น 

คุณครูสามารถโหลดแผนการสอนไปปรับเป็นของตัวเองได้เลยนะครับ