ข่าวบนหน้าสไลท์โชว์

ข่าวบนหน้าสไลท์โชว์ (18)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครนักเรียนวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 

รายงานตัว - มอบตัว รอฟังประกาศจาก สพฐ 

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  2 รูป

2.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  1 ชุด

3.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่ 1 ชุด

5.สำเนาะทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ชุด

6.ใบรับรองการจบการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) 1 ชุด

 

***กรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านทางระบบสมัครออนไลน์ที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะครับ เอกสารประกอบการสมัครเรียนสามารถส่งได้ในวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563***

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

 

รายงานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

รายงานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

วันพุธ, 18 มีนาคม 2563 15:04

Digital-Platform

Written by

Digital-Platform for student

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ในการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ โดยผู้อำนวยการเน็ตนภา สาระวรรณเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์เป็นอย่างยิ่ง

ดูรูปภาพในอัลบั้ม

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมนำโดย ผู้อำนวยการเนตรนภา สาระวรรณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ คนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูสารการโกวิท อดีตเจ้าคณะตำบลตะเคียน อดีตเจ้าอวาสวัดจันลม วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

 

 

โรงเรียลมศักดิ์วิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู บุคลกรทางการศึกษาทุกคน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าข้าวเปลือก และทุนสนับสนุนการศึกษา สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

กิจกรรมจะจัดขึ้น

ในวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2563  ตั้งกองสมโภชน์ผ้าป่า ณ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

วันที่ 14 มกราคม 2563  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 ร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีเลขที่ 861-0-41513-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสขุขันธ์

ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

 

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ นางเนตรนภา สาระวรรณ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันดังนี้ 

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

4

1

0

0

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 31 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 28 1. นายกิตติวัฒน์  ระวัน
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
2. เด็กหญิงวิชญาดา   เงาใส
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อายุวงค์
4. เด็กหญิงสุพิชยา  หอมจิตร์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ยานะบุตร
6. เด็กหญิงอัมพร   อุตพันธ์
 
1. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกล้า
3. นางกันต์กมล  อุปมัย
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 18 1. นายวรวุฒิ  บุญตา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สิงห์สวัสดิ์
 

 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการแข่งขันมาฝากครับ ด้านล่างเลยครับ

 

 

 

อัลบั้มรูปภาพคลิกที่นี่

 

 

วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 17:06

ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน

Written by

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน ทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 11:46

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

Written by

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ฺ 2561 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

ชุมชน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ซึ่งแอดมินได้เก็บเอาบรรยกาศ การเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้มาฝากครับ

    

 

    

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วันพุธ, 23 มกราคม 2562 18:17

สอบแม่กลองธรรมสนามหลวง

Written by

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ได้เป็นสนามสอบแม่กลองธรรมสนามหลวง ในเขตตำบลทะเคียนลมศักดิ์ ในการสอบประจำปีการศึกษา 2561 

ซึ่งแอดมินได้เก็บบรรยากาศการสอบ มาฝากครับ 

  

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อไปอัลบั้มรูปภาพ 

หน้าที่ 1 จาก 2

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top