ปฏิทินกิจกรรมที่จะมาถึง

ปฏิทินกิจกรรมที่จะมาถึง (7)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครนักเรียนวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 

รายงานตัว - มอบตัว รอฟังประกาศจาก สพฐ 

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  2 รูป

2.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  1 ชุด

3.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่ 1 ชุด

5.สำเนาะทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ชุด

6.ใบรับรองการจบการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) 1 ชุด

 

***กรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านทางระบบสมัครออนไลน์ที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะครับ เอกสารประกอบการสมัครเรียนสามารถส่งได้ในวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563***

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาสังคมศาสตร์ เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 11.30-14.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 14.30-16.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

 • วิชาภาษาไทย เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 11.30-13.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาไทย เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
วันอังคาร, 22 มกราคม 2562 15:25

ตารางสอบ GAT-PAT

Written by

GAT/PAT

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2562

 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

1 - 15 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

1 - 16 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 1 - 17 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 8 มกราคม 2562 

จัดการทดสอบ

16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2562

วันอังคาร, 22 มกราคม 2562 15:15

ตารางสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Written by

ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 31 มีนาคม 2562

วันอังคาร, 22 มกราคม 2562 15:16

ตารางสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Written by

ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 26 มีนาคม 2562

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top