ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม (3)

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
Rate this item
(0 votes)

แผนภูมิบริหารงานโรงเรียน

Rate this item
(0 votes)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Rate this item
(1 Vote)

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมคนปัจจุบัน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบน : นางเนตรนภา สาระวรรณ

 เกิดเมื่อวันที่ : 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2515

 วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี :

 จบการศึกษาระดับปริญญาโท : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 รับราชการเมื่อ : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

 อายุราชการ : 24 ปี

 ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เบอร์โทร : 0895782680

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top