Super User

Super User

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครนักเรียนวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 

รายงานตัว - มอบตัว รอฟังประกาศจาก สพฐ 

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  2 รูป

2.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  1 ชุด

3.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่ 1 ชุด

5.สำเนาะทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ชุด

6.ใบรับรองการจบการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) 1 ชุด

 

***กรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านทางระบบสมัครออนไลน์ที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะครับ เอกสารประกอบการสมัครเรียนสามารถส่งได้ในวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563***

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครนักเรียนวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 

รายงานตัว - มอบตัว รอฟังประกาศจาก สพฐ 

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  2 รูป

2.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  1 ชุด

3.สำเนาะบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่ 1 ชุด

5.สำเนาะทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ชุด

6.ใบรับรองการจบการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) 1 ชุด

 

***กรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านทางระบบสมัครออนไลน์ที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะครับ เอกสารประกอบการสมัครเรียนสามารถส่งได้ในวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563***

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

ลิงค์การรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ 

หรือ แสกน QR-CODE ตามรูปด้านล่างได้เลย

 

 

รายงานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

รายงานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

Digital-Platform for student

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ในการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ โดยผู้อำนวยการเน็ตนภา สาระวรรณเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์เป็นอย่างยิ่ง

ดูรูปภาพในอัลบั้ม

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมนำโดย ผู้อำนวยการเนตรนภา สาระวรรณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ คนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูสารการโกวิท อดีตเจ้าคณะตำบลตะเคียน อดีตเจ้าอวาสวัดจันลม วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

 

 

โรงเรียลมศักดิ์วิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู บุคลกรทางการศึกษาทุกคน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าข้าวเปลือก และทุนสนับสนุนการศึกษา สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

กิจกรรมจะจัดขึ้น

ในวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2563  ตั้งกองสมโภชน์ผ้าป่า ณ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

วันที่ 14 มกราคม 2563  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 ร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีเลขที่ 861-0-41513-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสขุขันธ์

ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาสังคมศาสตร์ เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 11.30-14.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 14.30-16.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

 • วิชาภาษาไทย เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 11.30-13.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาไทย เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
หน้าที่ 1 จาก 4

ติดต่อเรา

โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th

facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/

E-mail : ..............................

เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา  สาระวรรณ์ : 0895782680

ลิ้งอื่นๆที่น่าสนใจ

 

Top